שליש מהחולים עם פרפור פרוזדורים על-רקע זיהום צפויים להישנות הפרעת הקצב (European Heart Journal)

במהלך השנה הראשונה לאחר שחרור מבית החולים עם פרפור פרוזדורים על-רקע מחלה זיהומית, 36% מהחולים פנו לבית החולים עם פרפור פרוזדורים, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת European Heart Journal.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין קווים מנחים ברורים בנוגע לטיפול למניעת אירועים תרומבוטי ים בחולים עם פרפור פרוזדורים במהלך מחלה זיהומית ואין עדויות התומכות בהמלצות בנושא. כעת הם השוו את התוצאות לאחר שנה אחת בחולים עם פרפור פרוזדורים על-רקע מחלה זיהומית וזיהום ללא הפרעת הקצב.

 

החוקרים אספו נתונים ממאגר רישום ארצי אודות חולים שאושפזו עם זיהום (1996-2016) ללא היסטוריה של פרפור פרוזדורים. לחולים עם פרפור פרוזדורים במהלך המחלה הזיהומית התאימו החוקרים 3 מקרים תואמים בגיל, מין, סוג זיהום ושנה עם חולים עם זיהום ללא פרפור פרוזדורים. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת אירועי פרפור פרוזדורים ואירועים תרומבואמבוליים.

 

מדגם המחקר כלל 30,307 חולים עם פרפור פרוזדורים על-רקע זיהום ו-90,912 חולים עם זיהום ללא פרפור פרוזדורים (גיל חציוני של 79 שנים, 47.6% גברים בשתי הקבוצות). הסיכון האבסולוטי לאחר שנה אחת לפרפור פרוזדורים עמד על 36.4% והסיכון לאירוע תרומבואמבולי עמד על 7.6% בקבוצת החולים עם פרפור פרוזדורים על-רקע הזיהום, לעומת 1.9% ו-4.4%, בהתאמה, בקבוצת החולים עם זיהום וללא פרפור פרוזדורים.

 

מניתוח רב-משתני עלה קשר בין פרפור פרוזדורים על-רקע זיהום ובין סיכון מוגבר בטווח הארוך להפרעת הקצב ולאירועים תרומבואמבוליים, בהשוואה למקרים של זיהום ללא פרפור פרוזדורים (יחס סיכון של 25.98, רווח בר-סמך 95% של 24.64-27.39 לפרפור פרוזדורים ויחס סיכון של 2.10, רווח בר-סמך 95% של 1.98-2.22 לאירוע תרומבואמבולי). בנוסף, החוקרים זיהו הבדלים בין סוגים שונים של זיהומים.

 

במהלך השנה הראשונה לאחר השחרור, 36% מהחולים עם פרפור פרוזדורים על-רקע זיהום פנו לבית חולים עם פרפור פרוזדורים. מקרים של פרפור פרוזדורים על-רקע זיהום לוו בסיכון מוגבר לאירועים תרומבואמבוליים, בהשוואה לזיהום ללא פרפור פרוזדורים ומהתוצאות עולה כי במקרים של פרפור פרוזדורים על-רקע זיהום ייתכן ויש מקום למעקב וטיפול דומים למקרים של הפרעת הקצב ללא זיהום.

 

European Heart Journal, 17 December 2019