סקירות ומאמרים מומלצים לקריאה – 25/2/2020

מרצה: פרופ' אבישי אליס