החשיבות הפרוגנוסטית של פיברוזיס כבדי בחולים מחלת כבד שומני (Gastroenterology)

הוכחה בביופסיה לפיברוזיס של הכבד הינה גורם פרוגנוסטי מרכזי המנבא שיעורים גבוהים יותר של תמותה ושל תחלואה על-רקע נזק כבדי בחולים עם מחלת כבד שומני שאינה על-רקע צריכת אלכוהול (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease), כך עולה מתוצאות מטה-אנליזה חדשה שפורסמו בכתב העת Gastroenterology.

 

החוקרים השלימו סקירה שיטתית להערכת החשיבות הפרוגנוסטית של שלב פיברוזיס בחולים עם NAFLD ובתת-קבוצה של חולים עם NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis). הם ערכו חיפוש במאגרי MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library ומאגרי נתונים אחרים לזיהוי מחקרים להערכת מבוגרים עם NAFLD או NASH.

 

מטה-אנליזה כללה 13 מחקרים (4,428 משתתפים עם NAFLD; 2,875 עם NASH). החוקרים מדווחים כי מבין החולים עם נתונים זמינים אודות שלב פיברוזיס, מחצית היו בשלב 0 (23%) או 1 (25%), כאשר ב-14% תועד פיברוזיס בשלב 2, ב-21% פיברוזיס בשלב 3 וב-17% פיברוזיס בשלב 4.

 

בהשוואה לחולים בהם לא הייתה עדות לפיברוזיס (שלב 0), הסיכון הלא-מתוקן עלה עם עליה בשלבי פיברוזיס, כאשר בנוכחות פיברוזיס בשלב 4 לעומת 0 נרשמה עליה של למעלה מפי 3 בסיכון לתמותה מכל-סיבה (סיכון יחסי של 3.42, רווח בר-סמך 95% של 2.63-4.46); תמותה על-רקע מחלת כבד (סיכון יחסי של 11.13, רווח בר-סמך 95% של 4.15-29.84); השתלת כבד (סיכון יחסי של 5.42, רווח בר-סמך 95% של 1.05-27.89) וסיבוכים על-רקע מחלת כבד (סיכון יחסי של 12.78, רווח בר-סמך 95% של 6.85-23.85).  הממצאים נותרו דומים כאשר החוקרים כללו תקנון לערפלנים שונים.

 

שלושה מחקרים להערכת ההשפעות של עליה בשלב הפיברוזיס על איכות החיים הדגימו ממצאים סותרים.

 

החוקרים כותבים כי הסקירה השיטתית ומטה-אנליזה מעידים על קשר בין עדות לפיברוזיס ובין הסיכון לתמותה ותחלואה על-רקע מחלת כבד בחולים עם מחלת כבד שומני שאינה על-רקע צריכת אלכוהול. הם קוראים להשלים מחקרים נוספים להערכת הקשר בין שלב פיברוזיס ובין איכות החיים של החולים.

 

Gastroenterology

 

לידיעה ב-MedPage Today