זיהומים אחראיים למקרים רבים של גידולים ממאירים ברחבי העולם (Lancet Glob Health)

מסקר עולמי חדש עולה כי ניתן לייחס כ-13% מכלל המקרים של מחלות סרטן בשנת 2018 לזיהומים. ממצאים אלו פורסמו בכתב העת Lancet Global Health ומעידים כי הגורמים הזיהומיים הנפוצים למחלות ממאירות כוללים את (Helicobacter,  HPV (Human Papillomavirus), HBV (Hepatitis B Virus  ו-HCV )Hepatitis C Virus).

 

במסגרת המחקר התבססו החוקרים על מאגר GLOBOCAN 2018 של שיעורי היארעות ממאירויות ושיעורי תמותה. הם העריכו את השיעור המיוחס וההיארעות הגלובאלית של ממאירויות ספציפיות אשר כבר נקשרו עם פתוגן זיהומי. המספרים האבסולוטיים ושיעורי ההיארעות המתוקנים לגיל חושבו ברמת המדינה וסווגו לפי גיל, קבוצת גיל ומדינה.

 

מהנתונים עולה כי H. pylori היה אחראי לכ-810,000 ממאירויות חדשות בשנת 2018 (שיעורי היארעות מתוקנים לגיל של 8.7 מקרים ל-100,000 שנות-אדם), בעיקר אדנוקרצינומה של הקיבה.

השני ברשימה היה נגיף HPV, אשר היה אחראי ל-690,000 מקרים חדשים (8.0 מקרים ל-100,000 שנות-אדם), בעיקר קרצינומה של צוואר הרחם.

 

נגיפי HBV תרמו ל-360,000 מקרים חדשים (4.1 מקרים ל-100,000 שנות-אדם) ונגיפי HCV היו אחראיים ל-160,000 מקרים חדשים של גידולים ממאירים (1.7 מקרים ל-100,000 שנות-אדם), כאשר שני הנגיפים הובילו בעיקר להתפתחות סרטן כבד.

 

זיהומים אחרים, כולל Epstein-Barr Virus, Human T-cell Lymphotropic Virus type 1, Human Herpesvirus Type 8 וזיהומים פרזיטיים תרמו ליתר 210,000 המקרים החדשים.

 

בסך הכול, בגברים ובנשים תועדו שיעורים דומים של ממאירויות משנית לזיהומים, אך סוג הפתוגנים והממאירויות היו שונים לפי המגדר. עוד זוהו הבדלים לפי אזור גיאוגרפי, כאשר במזרח אסיה תועדו השיעורים הגבוהים ביותר של זיהומים (37.9 מקרים ל-100,000 שנות-אדם), בעוד שבצפון אירופה (13.6 מקרים ל-100,000 שנות-אדם) ומערב אסיה (13.8 מקרים ל-100,000 אדם) תועדו השיעורים הנמוכים ביותר.

 

סרטן צוואר הרחם היה אחראי לכ-80% מכלל הממאירויות (570,000 מקרים) המיוחסות לזיהום בנגיף HPV. שיעור המקרים הללו היה גבוה במיוחד במדינות בעלות הכנסה נמוכה. מנגד, שיעור סוגים אחרים של גידולים ממאירים על-רקע HPV, כולל ממאירויות באזור דרכי המין ופי הטבעת, לצד ממאירויות באזור הראש והצוואר, היו נפוצות יותר במדינות בעלות הכנסה גבוהה, עם שיעור גבוה יותר של מחלות אלו בקרב גברים.

 

החוקרים מדגישים כי ממצאים אלו מספקים תמונת מצב של נטל הממאירויות המיוחסות לזיהומים ברחבי העולם, נכון לשנת 2018 וכי לא ניתן להשלים השוואות אל מול מחקרים קודמים בשל הבדלים במקור הנתונים ומגבלות אחרות.

 

Lancet Glob Health. Published online December 17, 2019

 

לידיעה במדסקייפ