לא להפסיק את הסטטין! (European Heart Journal)

בעיתון European Heart Journal התפרסם בספטמבר 2019 מאמר מערכת אודות טיפול בסטטינים :

סטטינים הן אחת התרופות החשובות ברפואה הקרדיווסקולרית, עם עדויות תומכות מתוך מאות מחקרים אקראיים. טיפול בסטטינים נמצא כמועיל בהפחתת אוטם בשריר הלב, שבץ, צורך ברווסקולריזציה, תמותה קרדיווסקולרית ותמותה מכל סיבה. התועלת קיימת במניעה שניונית ובמניעה ראשונית, ובקרב תתי קבוצות נחקרות.

סטטינים אינם חפים מתופעות לואי, השכיחה ביניהם היא כאבי שרירים. תופעות לואי אחרות כגון דמנציה עלו כחשד אך הופרכו במחקרי RCT גדולים. מחיר התרופה זול. לפיכך, התועלת של הסטטינים עולה אל מול הסיכון מתופעות הלואי.

עם זאת, ישנה סקפטיות רבה לגבי הטיפול, בקרב המטופלים וגם בקרב צוות רפואי. התקשורת פעמים רבות עושה יד עם גישה זו ומדווחת על היעדר יעילות טיפול בסטטינים. ספרים נכתבו אודות תאוריות קונספירציה של חברות התרופות.

בקרב אנשים בני > 75 הועלתה השאלה האם תוחלת החיים ארוכה מספיק על מנת להצדיק טיפול סטטינים. שאלה זו הועלה גם בקרב מטופלים עם מחלות רקע קשות כגון סרטן.

ה CTT (Cholesterol Treatment Trialists) בדק את היעילות של סטטינים בקרב קשישים. בקרב 28 מחקרים, 8% מהמטופלים (14,483) היו בני >75. באוכלוסיה זו מצאו תועלת של 24% עבור כל ירידה ב LDL-C, ללא קשר לגיל, במניעה שניונית, ועם ירידה קלה בתועלת במניעת ראשונית.

מחקרים אשר בדקו מניעה ראשונית, כגון JUPITER, HOPE3, גם מצאו תועלת בטיפול בסטטינים בגילאים  70 ומעלה. מחקרים אלה דיווחו על ירידה של 26% ב relative risk למחלות קרדיווסקולריות, MI ושבץ. (HR 0.74, CI 0.61-0.91, p=0.0048).

דיון נוסף אודות שימוש בסטטינים בגיל המבוגר פורסם ב European Heart Journal על ידי Giral and colleagues, אשר ביצעו אנליזה תצפיתית על אנשים אשר המשיכו את הסטטינים לעומת מטופלים שהפסיקו את הטיפול. הם מצאו  כי בקבוצה שהפסיקה את הטיפול היה שיעור גבוה יותר ב 20-30% של אשפוז עקב אירועים קרדיווקסוקלרים. גם מחקר עוקבה מדנמרק הראה כי הפסקת טיפול בסטטינים הוביל לעליה בשיעור אוטם בשריר הלב ותמותה קרדיווסקולרית.

בנושא זה מתקיימים כרגע שני מחקרים פרוספקטיבים. מחקר STAREE יבדוק האם נטילת ליפיטור 40מ"ג בהשוואה לפלצבו תביא להארכת הישרדות במטופלים מבוגרים (>70). מחקר SITE/SAGA יבדוק את העלות תועלת בהפסקת סטטינים במטופלים בני > 75, עם תמותה כתוצא הראשוני הנבדק.

מחבר המאמר מסכם כי מחקרים רנדומלים הראו תועלת של הסטטינים בקרב כל קבוצות הגיל, עם נטייה לתועלת פחותה בקרב קשישים. עם זאת, מחקר תצפיתי חדש הראה כי מתן סטטינים למטופלים מעל גיל 75 הוא דוקא בעל יתרון.

 

Don’t stop the statin, European HeartJournal, Volume 40, Issue 43, 14 November 2019, Pages 3526–3528EDITORIAL.Christopher PCannon.

לידיעה במסדקייפ