האם עדיף להימנע מנוגדי-טסיות בחולים לאחר TAVI? (מתוך N Engl J Med)

בחולים לאחר פרוצדורת TAVI) Transcatheter Aortic Valve Replacement) תחת טיפול נוגד-קרישה פומי, שיעורי היארעות אירועי דמם חמורים לאחר חודש או שנה היו נמוכים יותר עם טיפול נוגד-קרישה פומי בלבד, בהשוואה למתן משלב נוגדי-קרישה פומיים עם Clopidogrel, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את תוצאות טיפול בנוגד-קרישה בלבד, או בשילוב עם נוגדי-טסיות, לאחר פרוצדורת TAVI. הם השלימו מחקר אקראי להערכת Clopidogrel בחולים שהופנו לפרוצדורת TAVI וקיבלו טיפול פומי בנוגדי-קרישה להתוויות הולמות. החולים חולקו לפני פרוצדורת TAVI ביחס 1:1 לקבלת טיפול ב-Clopidogrel למשך 3 חודשים, או שלא קיבלו טיפול ב- Clopidogrel. שני תוצאי הסיום העיקריים היו כלל אירועי דמם וכן אירועי דמם שאינם על-רקע הפרוצדורה לאורך תקופה של 12 חודשים.

 

אירועי דמם תועדו ב-34 מבין 157 חולים (21.7%) שקיבלו טיפול נוגד-קרישה פומי בלבד וב-54 מבין 156 חולים (34.6%) מאלו שקיבלו טיפול נוגד-קרישה פומי עם Clopidogrel (סיכון יחסי של 0.63, p=0.01);

מרבית אירועי הדמם היו באתר הכניסה לצורך השלמת פרוצדורת TAVI. אירועי דמם שלא היו על-רקע הפרוצדורה תועדו ב-34 חולים (21.7%) וב-54 חולים (34.0%), בהתאמה (סיכון יחסי של 0.64, p=0.02).

 

מרבית אירועי הדמם תועדו במהלך החודש הראשון לאחר הפרוצדורה והיו מינוריים.

 

סך ההשפעה לאחר 12 חודשים עדיין נטה לטובת טיפול בתכשיר יחיד, כאשר החוקרים זיהו עדות לעדיפות טיפול בתכשיר יחיד בהערכת משלב תמותה קרדיווסקולארית, דימום שאינו על-רקע הפרוצדורה, אירוע מוחי ואוטם לבבי (31.2% לעומת 45.5%, בהתאמה; סיכון יחסי של 0.69, רווח בר-סמך 95% לעדיפות של 0.51-0.92), אך העדר-נחיתות בלבד כאשר בחנו את התוצא המשולב, למעט אירועי דמם.

 

החוקרים כותבים כי בחולים לאחר פרוצדורת TAVI ותחת טיפול בנוגדי-קרישה פומיים, היארעות אירועי דמם חמורים לאורך תקופה של חודש אחד או שנה אחת הייתה נמוכה יותר עם טיפול בנוגדי-קרישה פומיים בלבד, בהשוואה למשלב טיפול בנוגדי-קרישה פומיים עם Clopidogrel.

 

N Engl J Med 2020

 

לידיעה ב-MedPage Today