טיפול יומי באספירין אינו מונע התפתחות דמנציה (Neurology)

נטילה יומית של אספירין במינון נמוך לא הפחית את הסיכון להתפתחות ליקוי קוגניטיבי קל, הידרדרות קוגניטיבית, או דמנציה, כך עולה מתוצאות מחקר גדול שפורסמו במהלך חודש מרץ בכתב העת Neurology.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעה של טיפול באספירין במינון נמוך, בהשוואה לפלסבו, על היארעות דמנציה מכל-סיבה, היארעות מחלת אלצהיימר, ליקוי קוגניטיבי קל והידרדרות קוגניטיבית בקשישים.

 

מחקר ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly) היה מחקר כפל-סמיות, מבוקר-פלסבו, להערכת תוצאות טיפול באספירין במינון נמוך. המחקר כלל משתתפים בגילאי 65 שנים ומעלה ללא מחלות לב וכלי דם, מוגבלות גופנית, או אבחנה של דמנציה. המשתתפים חולקו באקראי ביחס 1:1 לטיפול באספירין במינון 100 מ"ג או פלסבו. מספר מבחנים קוגניטיביים שימשו להערכת התפקוד הקוגניטיבי, כולל מבחן מיני-מ נטל, מבחן Hopkins Verbal Learning Test-Revised, Symbol Digit Modalities Test ו-Controlled Oral Word Association Test.

 

מדגם המחקר כלל 19,114 משתתפים אשר היו במעקב לאורך חציון של 4.7 שנים, במהלכן הושלמו 964 בדיקות נוספות להערכת דמנציה. מבין אלו, 575 מקרים הוגדרו כדמנציה, כאשר ב-41% מהמקרים נקבע כי מדובר באבחנה סבירה של מחלת אלצהיימר.

 

החוקרים מדווחים כי לאורך קרוב לחמש שנות המעקב, 488 משתתפים בקבוצת הטיפול באספירין ו-476 משתתפים בקבוצת הפלסבו ענו על הקריטריונים לחשד לדמנציה (יחס סיכון של 1.03, רווח בר-סמך 95% של 0.91-1.17). כלומר, שיעורי היארעות דמנציה במבוגרים שנטלו אספירין כל יום היו כמעט זהים לשיעורים שתועדו בקבוצת הפלסבו. בדומה, לא תועדו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות במבחנים אחרים להערכת תפקוד קוגניטיבי, כולל מבחן מיני-מנטל, או דיווח עצמי על הפרעות זיכרון, אבחנה קלינית של דמנציה או מרשמים לטיפול במעכבי כולין-אסטרז.

 

סך כולל של 389 חולים פיתחו ליקוי קוגניטיבי קל ושיעורי ליקוי קוגניטיבי קל היו דומים בין שתי קבוצות המחקר. בנוסף, 1,654 משתתפים פיתחו הידרדרות קוגניטיבית, עם שיעור של 26.5 מקרים ל-1,000 שנות-אדם בקבוצת הטיפול באספירין, בהשוואה ל-25.6 מקרים ל-1,000 שנות-אדם בקבוצת הפלסבו (יחס סיכון של 1.04, רווח בר-סמך 95% של 0.94-1.14).

 

לדברי החוקרים, ממצאי המחקר מעידים כי אין מקום לטיפול באספירין רק לאור תועלת קוגניטיבית אפשרית ואין עדויות לפיהן אספירין במינון נמוך עשוי להפחית את הסיכון למחלת אלצהיימר.

 

Neurology. Published online March 25, 2020

 

לידיעה במדסקייפ