עדויות חדשות תומכות במתן טיפול סיסטמי בסטרואידים וטיפול אנטיביוטי כנגד התלקחות COPD(מתוך Intern Med Ann )

עדויות חדשות שפורסמו בכתב העת Annals of Internal Medicine תומכות במתן טיפול אנטיביוטי וטיפול סיסטמי בקורטיקוסטרואידים במקרים של התלקחות מחלת ריאות חסימתית כרונית (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), ללא תלות בחומרת ההתלקחות.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את היעילות ופרופיל תופעות הלוואי של טיפול תרופתי למבוגרים עם התלקחות COPD. הם ערכו חיפוש בספרות הרפואית לזיהוי מחקרים שפורסמו עד תחילת ינואר, 2019 וכללו 68 מחקרים אקראיים ומבוקרים שכללו מבוגרים עם התלקחות COPD אשר טופלו באופן אמבולטורי או באשפוז, אך לא ביחידת טיפול נמרץ. המשתתפים חולקו לטיפול דמה, טיפול סטנדרטי או התערבות תרופתית אחרת.

 

בהשוואה לפלסבו או טיפול שלא כלל תכשירים אנטיביוטיים, טיפול אנטיביוטי שניתן למשך 3-14 ימים לווה בסיכוי מוגבר להפוגה בהתלקחות בתום ההתערבות (יחס סיכויים של 2.03, רווח בר-סמך 95% של 1.47-2.80)

וסיכוי מופחת לכישלון טיפול בתום ההתערבות (יחס סיכויים של 0.54, רווח בר-סמך 95% של 0.34-0.86), ללא תלות בחומרת ההתלקחויות בחולים שקיבלו טיפול אמבולטורי או טיפול באשפוז.

 

בהשוואה לפלסבו, טיפול סיסטמי בקורטיקוסטרואידים למשך 9-56 ימים לווה בשיעור נמוך יותר של כישלון טיפול בתום ההתערבות (יחס סיכויים של 0.01, רווח בר-סמך 95% של 0.00-0.13), אך גם במספר גבוה יותר של אירועים חריגים ואירועים חריגים על-רקע אנדוקריני.

 

לא זוהו עדויות מספקות התומכות בהתערבויות תרופתיות אחרות (אמינופילינים, מגנזיום סולפט, נוגדי-דלקת, משאפי קורטיקוסטרואידים וטיפול במרחיבי סמפונות קצרי-טווח), בהשוואה לפלסבו או טיפול סטנדרטי בחולים מאושפזים, או שהעדויות לא הדגימו השפעה משמעותית או הצביעו על שיפור רק בתפקוד הריאתי.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי מהנתונים עולה כי טיפול אנטיביוטי וטיפול סיסטמי בקורטיקוסטרואידים מפחית שיעורי כישלון טיפול במבוגרים עם התלקחות COPD בדרגה קלה-עד-בינונית.

 

Ann Intern Med. 2020;172(6):413-422.

 

לידיעה ב-MedPage Today