תוספת Ezetimibe לסטטינים עדיפה על הכפלת מינון הטיפול בסטטינים בחולים עם היפרכולסטרולמיה (Lipids Health Dis)

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Lipids in Health and Disease עולה כי בחולים עם היפרכולסטרולמיה תוספת Ezetimibe(אזטרול) לסטטין מובילה לירידה גדולה יותר בערכי LDL וטריגליצרידים, בהשוואה להכפלת מינון הטיפול בסטטין.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים להשוות ולסכם את ההשפעות על פרופיל השומנים של טיפול משולב ב-Ezetimibeוסטטינים והכפלת מינון הטפול בסטטין בלבד בחולים עם היפרכולסטרולמיה. לצורך כך, הם השלימו חיפוש בשני מאגרי נתונים, PubMed ו-EMBASE, לזיהוי כל המחקרים הרלבנטיים.

 

החוקרים השלימו מטה-אנליזה במטרה להבין טוב יותר את היעילות של שתי גישות הטיפול. יעילות משטרי הטיפול הללו נקבעה על-סמך נתונים ממחקרים אקראיים ומבוקרים שכללו מטופלים במשלב Ezetimibe וסטטינים או מינון כפול של סטטינים בחולים עם היפרכולסטרולמיה ודיווחו על ריכוזי LDL, כולסטרול כולל ו-HDL.

 

החוקרים זיהו 11 מחקרים כפלי-סמיות, אשר כללו 1,926 מבוגרים עם היפרכולסטרולמיה שחולקו באקראי לתוספת Ezetimibe במינון 10 מ"ג לטיפול קיים בסטטינים (994 חולים) או להכפלת מינון הטיפול בסטטינים (932 חולים).

 

מהנתונים עולה כי בקבוצת הטיפול המשולב תועדו ערכים נמוכים יותר של LDL (הבדל ממוצע של 13.14- מ"ג/ד"ל, רווח בר-סמך 95% בטווח בין 16.83- עד 9.44-, p=0.00001) וטריגליצרידים (הבדל ממוצע של 23.79- מ"ג/ד"ל, רווח בר-סמך 95% בטווח בין 38.65- עד 8.93-, p=0.002) מתחילת המחקר עד להשלמת המעקב, בהשוואה להכפלת מינון הטיפול בסטטינים. מעבר לכך, לא תועדו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות בריכוזי HDL.

 

מניתוח לפי תתי-קבוצות עלה כי משלב Ezetimibe עם Atorvastatin (10 מ"ג) או Simvastatin (20 מ"ג) הוביל לירידה גדולה יותר בריכוזי LDL, בהשוואה למשלב Ezetimibe עם Rosuvastatin (10 מ"ג) (הבדל ממוצע של 16.98- ו-17.35- מ"ג/ד"ל, בהשוואה ל-9.29- מ"ג/ד"ל, בהתאמה).

 

מהערכת יעילות הטיפול בטווח הקצר (לאחר 6-16 שבועות) ובטווח הארוך (לאחר 52 שבועות) עלה כי לא היו הבדלים משמעותיים בריכוזי LDL בין הקבוצות. מעבר לכך, רק בקרב משתתפים מאסיה שקיבלו את הטיפול המשולב גישת הטיפול לוותה בריכוזי LDL נמוכים יותר משמעותית (הבדל ממוצע של 14.7- מ"ג/ד"ל, p<0.0001).

 

ממצאי המחקר תומכים בעדיפות תוספת Ezetimibe לטיפול קיים בסטטינים בחולים עם היפרכולסטרולמיה, בהשוואה להכפלת מינון הטיפול הקיים בסטטינים.

 

Lipids Health Dis. 2020;19(1):1. Published 2020 Jan 4