מאמרים מובילים

תוצאות מבטיחות לטיפול נוגד-קרישה פומי ישיר בחולים עם פרפור פרוזדורים והיצרות מסתם מיטראלי (J Am Coll Cardiol)

בחולים עם היצרות מסתם מיטראלי ופרפור פרוזדורים תועדו תוצאות טובות לטיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים למניעת אירועים תרומבואמבוליים, כך עולה מנתונים