מאמרים מובילים

האם יש עדיפות לטיפול לאיזון מקצב הלב בחולים עם פרפור פרוזדורים ואי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור של חדר שמאל? (Journal of the American Heart Association)

טיפול לאיזון מקצב הלב בחולים עם פרפור פרוזדורים עשוי להביא לשיעורי הישרדות טובים יותר, בהשוואה לטיפול לאיזון קצב הלב, בחולים