מאמרים מובילים

טיפול משולב ב-rivaroxaban (קסרלטו) ואספירין בחולי סוכרת ומחלת עורקים כלילית/פריפריאלית הפחית הסיכון לתמותה מכל סיבה בפי 3 בהשוואה למתן אספירין בלבד (CIRCULATION)

ממצאי אנליזה חדשה של מחקר ה- COMPASS מצביעים על כך שטיפול משולב של ריברוקסבן (קסרלטו) עם אספירין בחולי סוכרת ומחלת עורקים