הזמנה לוובינר 17.9.2020 – דיון מקרים אינטראקטיבי-חולי סוכרת בפנימית

הזמנה לוובינר 17.9.2020 - דיון מקרים אינטראקטיבי-חולי סוכרת בפנימית