הזמנה לוובינר 20.7.2020 – ניהול מחלת השמנה במחלקה הפנימית | ד"ר דרור דיקר ופרופ' מור'יר ח'מאייסי

הזמנה לוובינר 20.7.2020 - ניהול מחלת השמנה במחלקה הפנימית