הזמנה לוובינר | 23.4.2020 | סקירת הטיפולים הקיימים לסוכרת נכון ל-2020 והתאמת היעד הגליקמי לפי מטופל

הזמנה לוובינר 23.4.2020 - סקירת הטיפולים הקיימים לסוכרת נכון ל-2020 והתאמת היעד הגליקמי לפי מטופל