הזמנה לוובינר | 27.5.2020 | פערים בטיפול בנוגדי הקרישה החדשים בחולים עם פרפור פרוזדורים במחלקה הפנימית

הזמנה לוובינר 27.5.2020 - פערים בטיפול בנוגדי הקרישה החדשים בחולים עם פרפור פרוזדורים במחלקה הפנימית