הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואה פנימית – Save The Date – רישום ותכנית מדעית | 1-3/07/2021