הכנס השנתי של החברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים – 24 בינואר 2018

שלום רב,

הכנס השנתי של החברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים יתקיים ב 24 בינואר 2018 בכפר המכביה.

רצ"ב קול קורא.

נשמח להשתתפותכם הפעילה בכנס.

להתראות בכנס,
מזכירות הכנס
עינת בר אילן
DUET EVENTS

dfcacc_6862964000af403ab97c2074b4f5e648