כנס בנושא עמילואידוזיס 28.3.19

שלום רב,

מצורפת בזה הזמנה לכנס שיתקיים ב-28.3.19 .

תכנית ופרטים נוספים, בהמשך.