סיקור מפגש פנימאים צעירים הכנה לבחינת שלב א' – 5.01.2017 – איכילוב

מצ"ב התוכנית המדעית20170105_180911