הרפואה הפנימית בישראל – מיומנו של פנימאי

מרצה: ד"ר איילת רז
רמב"ם