טקס הענקת אות מפעל חיים לקידום הרפואה הפנימית בישראל וטקס הענקת פרסים לפרסומים המדעיים

מרצה: ד"ר דרור דיקר וד"ר אבישי אליס
האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

טקס הענקת אות מפעל חיים לקידום הרפואה הפנימית בישראל:

לפרופ' אורי לוינסקי, ד"ר בולסלב קנובל ופרופ' עמנואל סיקולר

טקס הענקת פרסים לפרסומים המדעיים בתמיכת חברת המצטיינים לשנת 2015 ולמלגות מתמחים בחו"ל:

  • A Machine Learning based Model for Mortality Prediction Following Hematopoietic Stem-Cell Transplantation in Acute Leukemia Patients

ד"ר רוני שובל, מח' פנימית ו', המרכז הרפואי שיבא

  • Venous Thromboembolism Prophylaxis with Anticoagulation in Septic Patients

ד"ר אורן זוסמן, מח' פנימית ה', המרכז הרפואי רבין

  • Height at Late Adolescence and Incident Diabetes among Young Men

ד"ר אריאל פורר, מח' פנימית ט', המרכז הרפואי סוראסקי

  • Interferon Gamma Release Assay-Guided Latent Tuberculosis Prophlaxis in Israel

ד"ר עינת פיירמן-קליין, מח' פנימית ב', המרכז הרפואי בני ציון