מחקרי ה- Real Life – חשיבותם ותרומתם בנושא ה- NOACS

מרצה: פרופ' שלמה ברלינר
מנהל מחלקה פנימית ה', המרכז הרפואי תל אביב