ההמלצות לשחרור מטופלים סוכרתיים מהמחלקות הפנימיות בדגש על קבוצות הטיפול החדשות | פרופ' אלון גרוסמן

מרצה: פרופ' אלון גרוסמן
מנהל מחלקה פנימית ב׳, בית חולים בלינסון, מרכז רפואי רבין