הסיפורים שמאחורי המספרים של ההוצאה הלאומית לבריאות | פרופ׳ גבי בן נון

מרצה: פרופ׳ גבי בן נון
המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון