הענקת אות יקיר האיגוד לפרופ' רן טור כספא

מרצה: פרופ' רן טור כספא
קבלת אות יקיר האיגוד