השקת פרוייקט השימוש המושכל בתמיסות במחלקה הפנימית | פרופ' אבישי אליס

מרצה: פרופ' אבישי אליס
מנהל מחלקה פנימית ג׳, בית חולים בלינסון, מרכז רפואי רבין