חידושים בטיפול האנטי פיברוטי | פרופ' יוחאי אדיר

מרצה: פרופ' יוחאי אדיר
יו״ר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות, מנהל מכון הריאה, מרכז רפואי כרמל