מאבחון לטיפול: הגישה המולטידיספלינרית | פרופ' אלי צוקרמן

מרצה: פרופ' אלי צוקרמן
מנהל - HCC בטיפול בחולי היחידה למחלות כבד, מרכז רפואי כרמל ומרכז רפואי לין חיפה