מדידת יעילות החיסון – מה הראיות הנדרשות? | ד"ר גבריאל מירקוס

מרצה: ד"ר גבריאל מירקוס
המנהל הרפואי של תחום החיסון לקורונה, פייזר ישראל