סוכרת והשמנת יתר כגורמי סיכון להתפרצות COVID-1 | ד"ר דרור דיקר

מרצה: ד"ר דרור דיקר
מנהל מחלקה פנימית ד׳, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין