פורסיגה ואי ספיקת לב | ד"ר עפר חבקוק

מרצה: ד"ר עפר חבקוק
המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי תל אביב ע"ש סורסק י