קוי הנחיה לטיפול ב ITP | פרופ' ענת גפטר–גווילי

מרצה: פרופ' ענת גפטר–גווילי
מנהלת מחלקה פנימית א׳ ורופאה בכירה במכון ההמטולוגי, בית חולים בלינסון, מרכז רפואי רבין