קורונה – לאן אנו צועדים? | פרופ' נחמן אש

מרצה: פרופ' נחמן אש
מנהל מגן ישראל, משרד הבריאות ואוניברסיטת אריאל