קנביס רפואי והיישום ברפואה הפנימית | ד"ר גילת שנהב

מרצה: ד"ר גילת שנהב
סגנית מנהל מחלקה פנימית ט', מרכז רפואי שיבא