בינה מלאכותית ורפואה פנימית

מרצה: ד"ר גדי סגל
מנהל מחלקה פנימית ט׳, המרכז הרפואי שיבא