הזדמנויות ברפואה פנימית בתחום ה – Data Big והבינה המלאכותית

מרצה: פרופ' ורדה שלו
מנהלת מכון קאהן, סגול למחקר וחדשנות, מכבי שירותי בריאות