עדכונים לטיפול ב-ITP

מרצה: ד״ר דאלי נג׳יב,
מנהל המערך ההמטולוגי, המרכז הרפואי זיו, מזכיר איגוד הקרישה הארצי וחבר בקבוצת ה - ITP