פנימאים משתמשים בלמידת מכונה לשיפור בטיחות ויעילות

מרצה: ד"ר גידי שטין
סגן מנהל מחלקה פנימית ב', המרכז הרפואי רבין