תוצאות CV OUTCOME STUDIES בתכשירי .PCSK9 monoclonal Ab

מרצה: פרופ' אבישי אליס
מנהל מחלקה פנימית ג', המרכז הרפואי רבין