הגישה לחולה עם מחלות לימפופרוליפרטיביות במחלקה הפנימית

מרצה: פרופ' ענת גפטר גוילי
מנהלת מחלקה פנימית א', ביה"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין