מחלות ריאה אינטרסטציאליות ופתרון שלל בעיות ברפואת ריאות

מרצה: ד"ר אסנת שטרייכמן
מכון ריאות, המרכז הרפואי בלינסון, רבין