מחלות ריאה חסימתיות ותפקודי ריאה – שאלות ותשובות עם כלים לפיענוח תפקודי ריאה make it easy

מרצה: ד"ר אמיר בר-שי
מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי ברזילי