אי ספיקת כליות ומחלות גלומרולריות

מרצה: ד"ר נעמי בן-דור
המכון הנפרולוגי, המרכז הרפואי בלינסון