הגישה לזיהומים במדוכאי חיסון

מרצה: ד"ר ליאור נשר
מכון למחלות זיהומיות, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה