סיקור מפגש Innovation In Anticoagulation Care 2016

לתוכנית המדעית של הכנס.

לפניכם הרצאות הכנס