צפו בכתבה מכאן 11: מלאכים בחליפה סטרילית, תיעוד ממחלקת הקורונה (פנימית ד', השרון)