רפואה פנימית בדגש על שלב א' – נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ

חברי האיגוד יזכו לתמיכת הר"י בסך 700 ₪ (ההחזר יבוצע לאחר ההרשמה לקורס).

internala