רפואה פנימית – הכנה לשלב א

לקובץ PDF של פרטי הקורס

המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוני' תל-אביב

יקיים בשנה"ל הקרובה, תשע"ח קורס בנושא

רפואה פנימית – הכנה לשלב א

הקורס בשיתוף האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

ראש החוג:               פרופ' הווארד עמיטל

מרכזי הקורס:            פרופ' אבישי אליס, פרופ' מיכה רפפורט, ד"ר גדי סגל, ד"ר דור לוטן

מטרות הקורס:          העמקת ידע והקניית מידע כהכנה למבחן שלב א' ברפואה פנימית.

תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים על בסיס הספר Harrisons מהדורה 19 לפי המלצת האיגוד לרפואה פנימית ומפת הבחינה. בקורס ידונו נושאים נבחרים והוא אינו מכיל את כלל החומר לבחינה. בהרצאות יובאו דגשים העיקריים בנושאים נבחרים ומומלץ לקרוא את הפרקים המצוינים טרם המפגש.

קהל יעד:                 מתמחים ברפואה פנימית

מועד:                      ימי חמישי, בין השעות 20:00-16:30, הפקולטה לרפואה.
חלק א' 16:30 – 18:00 , חלק ב' 18:30 – 20:00

החל מאפריל 2018 בימי שישי בין השעות 8:30 – 13:00

שכר לימוד:
1,500 ₪ שנתי
1,250 ₪  שנתי להרצאות פרונטליות (12 המפגשים הראשונים, ללא השתתפות במפגשי שאלות תשובות)

שכר לימוד מוזל בתמיכת האיגוד לרפואה פנימית ומותנה בחברות באיגוד
2017/2018 .יש להסדיר חברות באיגוד בסמוך למועד ההרשמה
http://www.isim.org.il/how-to-register

להרשמה מקוונת

http://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

מזכירות לימודי המשך 03-6409797/9228   stal@tauex.tau.ac.il

אתר התוכנית  http://med.tau.ac.il/cme-25