שינוי בתקנות ובמסלולי ההתמחות ברפואה פנימית

internalship