פורפיריה: תובנות חדשות על מחלה נדירה

בוובינר זה מציג ד"ר יונתן אדל את העדכונים האחרונים הנוגעים לאבחנה וטיפול במחלת הפורפיריה. פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד שפתח את הוובינר מקיים לאחר ההרצאה דיון בסוגיות שונות הקשורות לאבחון ולטיפול תוך התייחסות לשאלות הרבות של המשתתפים.

לאחר הרצאת ד"ר אדל מוצגות שאלות תרגול, כשמענה עליהן יזכו אתכם בנקודות CME מטעם המועצה המדעית של הר"י.  (לשאלות ללימוד עצמי היכנסו לאתר הסמינר באימד)

לשיעורי הסמינר >>

הסמינר בחסות חברת מדיסון


 

פורפרינים בערימת שחת כיצד תזהו חולי פוריפיריה? – ד"ר יונתן אדל

דיון ומענה לשאלות הקהל